Zeleň s oddychovou zónou

O pozitívnych účinkoch zelene v mestách dnes už nikto nepochybuje. Napriek tomu sme v súčasnosti svedkami opačného trendu.

V týchto dňoch mesto začalo realizovať výsadbu nových okrasných drevín, ktorá bude situovaná vedľa obytnej zóny, pri hlavnej ceste na ulici 1.mája pri mestskom úrade. Nová zeleň vytvorí adekvátnu náhradu za odstránené dreviny, súčasťou bude aj oporný múrik s oddychovou zónou.

Služby spojené so starostlivosťou o zeleň zahŕňajú činnosti ako projektovanie a zakladanie verejnej zelene, výsadba zelených plôch a okrasných rastlín, kvetinová výsadba a obnova parkov, kosenie trávnatých plôch a ich údržba.

Galéria k článku