Realizácia odkanalizovania mesta sa začala

Občania mesta sa už niekoľko rokov dožadujú vybudovať splaškovú kanalizáciu. Nutnosť vybudovania kanalizácie pociťujú obyvatelia najmä bývajúci v blízkosti ciest, kde v letných mesiacoch cítiť nepríjemné priesaky jednotlivých septikov, ktoré vytekajú do rygolov okolo komunikácií.

Po dlhých a náročných jednaniach, ktoré sa týkajú zabezpečenia projektu, stavebných povolení a najmä financií, sa začína etapa realizovania kanalizácie a výstavba novej modernej čističky odpadových vôd.

Prvotné práce začali na privádzači, ktorý bude hlavnou vetvou, ďalej budú pokračovať v mestskej časti Blažkov a následne vo všetkých mestských častiach. „Proces výstavby kanalizácie je veľmi zložitý a náročný systém, ktorý bude trvať približne dva roky. Preto si vyžaduje veľkú trpezlivosť a pochopenie občanov. Po jej dokončení máme pripravené finančné zdroje na celoplošné asfaltovanie mestských komunikácií, ktoré budú značne poškodené.“ uviedol primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

Vedenie mesta má záujem predísť vzniku problémov pri tejto veľkej stavbe, a preto primátor Jozef Grapa zvoláva stretnutia s občanmi, na ktorých spolu s investorom a pracovníkmi SEVAK-u, s projektantmi prezentujú systematicky postup prác, časový harmonogram a odpovedajú na otázky občanov.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v pondelok 1. októbra 2018 v mestskej časti Blažkov, kde v týchto dňoch začínajú prvé práce na odkanalizovanie. Občania prejavili veľký záujem o spoločné stretnutie a materská škola sa zaplnila zvedavými obyvateľmi mesta. Kultivované stretnutie prinieslo obojstranný osoh a dúfame, že stretnutie splnilo svoj účel a pomôže k bezproblémovej výstavbe kanalizácie.

V rámci diskusie bolo prerokované aj vybudovanie kanalizačných prípojok k rodinným domov, ktoré prejavia záujem s tým, že nebudú musieť mať stavebné a rozkopové povolenie, ktoré by inak museli vybaviť samostatne.

Postupne bude mesto organizovať ďalšie takéto stretnutia vo všetkých dotknutých lokalitách, aby minimalizovalo možné nedorozumenia, ktoré pri realizácii kanalizácie môžu vzniknúť.

Kanalizácia je nutná pre ďalší rozvoj mesta, pre životné prostredie, pre nás a ďalšie generácie.

Galéria k článku