Nezabúdame ani na seniorov v domovoch dôchodcov

V našom meste vrcholia prípravy na Vianoce a privítanie Nového roku. V predvianočnom čase nás zastihol zhon, v ktorom musí byť ukončený rozpočtový rok, projekty financované z Európskej Únie a ďalšie množstvo iných povinností. Napriek tomu aj v tomto nabitom programe je potrebné si nájsť čas na našich seniorov, ktorí sú umiestnení  v jednotlivých domovoch dôchodcov či už u nás v meste, alebo mimo nášho mesta.

Krásňania, ktorí celý život prežili v našom meste a už dlhšie sú v týchto zariadeniach, ktoré im zabezpečujú starostlivosť, nemajú síce už trvalý pobyt v našom meste, ale je našou povinnosťou za celoživotné pôsobenie v našom meste im aspoň v tomto predvianočnom čase poďakovať, chvíľu sa porozprávať a odovzdať im malý darček. Tak sa stalo aj tento rok keď sme sa vybrali do jednotlivých zariadení, aby sme navštívili našich rodákov a odovzdali im pozdravy z Krásna a informovali ich o dianí v našom meste.

Podľa vyjadrenia primátora mesta Ing. Jozefa Grapu, bolo až dojímavé, ako si títo ľudia vážia návštevu, a s prekvapením zistil, aký záujem majú o naše mesto a koľko informácii z rôznych médií majú o tom čo sa  všetko v Krásne zmenilo a čo všetko sa robí.

Toto stretnutie ma nabilo nesmiernou energiou a presvedčením, že aj málo stačí týmto ľudom, aby pookriali. Jeden príklad za všetkých,  keď už síce imobilná obyvateľka v jednom zariadení s radosťou a s úsmevom komunikovala so mnou, opatrovateľka bola prekvapená, lebo skoro vôbec s nimi nekomunikuje, prípadne odpovedá len áno, nie.  Počas návštevy táto pani s radosťou rozprávala a zhovárala sa. Som rád, že aj v tomto nabitom programe som sa mohol aspoň na chvíľu stretnúť s ľuďmi, ktorí sú už  teraz odkázaný na pomoc iných,  ale pred rokmi práve oni pomáhali nám a rozvíjali naše mesto. Dúfam, že táto návšteva im urobila radosť a drobné darčeky budú spomienkou na naše mesto.“ hovorí primátor mesta Ing. Jozef Grapa

Galéria k článku