Mestská polícia vysvetlila, čo je šikana

Dňa 3. decembra 2018 Mestská polícia v Krásne nad Kysucou v spolupráci so základnou školou zorganizovaal prednášku pre piaty, šiesty a siedmy ročník na tému šikana a kyberšikana.

Prednášajúci Mgr. Tomáš Kadura vysvetlil žiakom, čo je šikanovanie, ako sa pred ním môžu brániť a ako sa správať, keď je niekto šikanovaný. Šikanu žiakom vysvetlil aj z pohľadu školskej legislatívy, priestupkovej a trestnej zodpovednosti.

Druhá časť prednášky bola venovaná málo hovorenej téme, a to kyberšikane. Žiakov táto téma zaujala najviac. Zistili, čo všetko patrí ku kyberšikane, ako sa voči nej brániť, či už zablokovaním agresora, alebo jeho ignorovaním. Mnoho žiakov sa priznalo, že vo voľnom čase využívajú sociálne siete na komunikáciu a tu im bola poskytnutá rada, aby si dôsledne nastavili súkromie na sociálnych sieťach a hlavne nezverejňovali o sebe príliš veľa informácií.

Mestská polícia týmto spôsobom chce prispievať a eliminovať vznik sociálno-patologických javov na školách.

Galéria k článku