Krajšie Vianoce v Krásne

V rámci rezbárskeho sympózia, ktoré sa uskutočnilo tento rok na Svätojánskom jarmoku sa predstavili aj šikovní rezbári, ktorí pracovali na svojich dielach štyri dni a postupne tak vdychovali život kusom ťažkého dreva. Vytvorili umelecké dielo Svätej rodiny spolu s dobrým pastierom a ovečkou, ktoré posvätil dekan ICLic. Mgr. Marián Vojtek.

Na Dňoch mesta pribudli do betlehemu drevené sochy troch kráľov Gašpar, Melichar a Baltazár, ktoré chýbali do vyrezávaného betlehema.

„Vytvorenie dreveného betlehema životnej veľkosti som nosil v hlave už dlhšiu dobu a hľadali sme schopných rezbárov i vhodné projekty na prefinancovanie takýchto umeleckých diel. Myšlienka sa podarila naplniť po schválení projektu “Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva“ /Interreg Poľsko - Slovensko/, vďaka ktorému sme mohli zorganizovať rezbárske sympózium a doplnili sme ho chýbajúcimi sochami do betlehemu. Betlehem si už stihol už za krátku dobu získať srdcia a sympatie nielen obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov. Dilemou bolo zhotovenie prístrešku a rozmýšľal som i o vhodnom umiestnení betlehemu. Z dvoch variant, námestie pred kultúrnym domom, zvíťazila varianta na námestí pred kostolom sv. Ondreja. Definitívne umiestnenie betlehemu vyriešime počas budúceho roka v komunikácii s obyvateľmi mesta“ uviedol primátor mesta Jozef Grapa.

Betlehem pozostáva zo Svätej rodiny Jezuliatka, Panny Márie a sv. Jozefa, neodmysliteľné sochy troch kráľov, doplnené o sochu pastiera a zvieratiek, ktoré sú jeho súčasťou. Je fascinujúce, že všetky sochy sú životnej veľkosti a pôsobia impozantným dojmom, ktorý navodzuje príjemnú atmosféru Vianoc a symbolizuje narodenie Ježiška.

Krásno je opäť niečím výnimočné a po vytvorení unikátneho adventného venca, bude betlehem ďalším objektom pre radosť a fotenie sa rodín s deťmi i návštevníkov mesta.

Galéria k článku