Investície mesta

Výstavba a rekonštrukcia mestských, ale aj súkromných budov naďalej pokračuje. Centrum mesta skrášľujú svojim farebným vzhľadom a s tým kontrastovali staré chodníky vybudované pred viac ako päťdesiatimi rokmi.

V tomto období sa rieši tento architektonický problém, preto mesto realizuje rekonštrukciu ďalších chodníkov, ako bolo sľúbené pred niekoľkými rokmi, keď sa zahájila prvá časť rekonštrukcie chodníka od mosta po autobusovú zastávku Struhy.

V súčasnosti pokračuje rekonštrukcia chodníka na Mládežníckej ulici po budovu Obvodného oddelenia policajného zboru. Napriek rôznym inžinierskym sieťam a vstupocm do rodinných domov, či garáží sa táto výstavba dokončí do konca prázdnin, aby školáci mohli bezpečne prichádzať do školského areálu. Ďalej bude rekonštrukcia chodníkov pokračovať na ulici 1. mája a na Ulici MUDr. Hálka pri zdravotnom stredisku.

Zničené a rozbité chodníky nahradí modernejší vzhľad zo zámkovej dlažby, ktorá bude priateľskejšia ku chodcom a uľahčí sa aj údržba v jarných a zimných mesiacoch.

Chodníky dostávajú novú tvár v centre Krásna a mesto pripravuje výstavbu ďalších chodníkov aj v tých častiach, kde doteraz neboli vybudované.

Dopravná situácia nás núti, aby sme zaistili bezpečnejší pohyb pre chodcov, aby sa nepohybovali po cestách.

Galéria k článku