Fotopasce plnia svoj účel

Proti množiacim sa prípadom vzniku čiernych skládok na území mesta, sa Mestská polícia v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou rozhodla nainštalovať fotopasce.

Fotopasca dokáže samostatne zachytiť každý pohyb v snímanom sektore bez ohľadu na svetelné podmienky. Páchateľa tak po celú dobu jeho pohybu v sektore monitoruje a snímky sú následne vyhodnocované Mestskou políciou, ktorá s využitím týchto technických zariadení efektívnejšie dohliada na dodržiavanie právnych predpisov v meste.

Už v krátkom čase zachytili prvých vandalov, ktorí sú na fotografiách pod článkom. V súčasnosti Mestská polícia preveruje totožnosť týchto ľudí. Prípadne, ak sa spoznali, vyzývame ich, nech sa prihlásia na mestskej polícii, prípadne dobrovoľne odstránia čiernu skládku.

Fotopasce sú rozložené na viacerých miestach a v krátkom čase sa premiestňujú, aby prichytili občanov, ktorí znečisťujú životné prostredie. Mesto Krásno nad Kysucou musí vynaložiť nemalé náklady na odstraňovanie takýchto čiernych skládok.

Policajti s pomocou fotografie môžu páchateľa nájsť a usvedčiť. Ak sa podarí usvedčiť páchateľa, v blokovom konaní môžu takejto osobe udeliť pokutu do výšky 30 eur a vyzvať ho, aby po sebe upratal. Ak to odmietne, dopustí sa ďalšieho priestupku a pokuta sa môže zdvojnásobiť.

Výhodou oproti kamerovému systému je nielen ich nižšia cena, ale aj nenáročná prevádzka. Fotopasce fungujú na batérie a policajti ich jednoducho premiestňujú z jednej lokality do druhej. Cieľom fotopascí je lepšia identifikácia páchateľa a eliminácia znečisťovania životného prostredia. Pri zisťovaní pôvodcu nelegálnej skládky je dôležitá spoluúčasť samotných občanov, ktorí môžu svojou všímavosťou prispieť k odhaleniu páchateľa.

Galéria k článku