Dom služieb s novou strechou

Mesto je vlastníkom nielen nových nehnuteľností, ale aj tých starých z minulého storočia. Najmä týmto nehnuteľnostiam sa roky dozadu nevenovala dostatočná pozornosť, chátrali navonok a sú veľmi energeticky náročné na prevádzku.

Vedenie mesta sa postupne venovalo rekonštrukcii budov v areáli ZŠ Mládežnícka, zdravotnému stredisku, materskej škole, budovám materskej školy u Blažky, v Kalinove, mestskému úradu, budove reštaurácie Kolkáreň, či v areáli futbalového štadiónu.

V týchto dňoch sa dočkala i posledná budova majetku mesta a tou je objekt Dom služieb, kde v súčasnosti prebieha zatepľovanie podkrovných miestností a výstavba novej strechy. „Dlhodobo boli sťažnosti najmä na jar a jeseň, kvôli zatekaniu priestorov na poschodí. Po analýze sa mesto rozhodlo pristúpiť k zatepleniu a zrekonštruovaniu strechy na budove. Po dokončení tejto investície budú značné úspory na vykurovaní týchto priestorov, ale konečne nebude zatekať strecha, ktorá bola v dezolátnom stave. Mesto sa chce správať ako dobrý gazda a nechce zdevastovať svoj majetok, práve naopak, musí ho zveľadiť, aby bol atraktívny pre nájomcov“, povedal primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

Okrem tejto investície sa v najbližších dňoch bude realizovať aj rekonštrukcia starej kotolne. Vzhľadom k tomu, že kotly sú už po dobe svojej životnosti hrozilo, že odídu práve v zimnom období a nastane havária celého vykurovacieho systému.

Dúfame, že nájomcom, ktorí poskytujú služby občanom, prispejeme ku skvalitneniu a rozšíreniu služieb v meste.

Galéria k článku