Nový partner pre naše mesto

Dňa 11. októbra 2016 sa na mestskom úrade konalo stretnutie zástupcov mesta Krásno nad Kysucou s predstaviteľmi našej novej partnerskej obce Metylovice z Českej republiky.

Vzhľadom na to, že išlo o prvé stretnutie našich samospráv, úvodná časť sa niesla v znamení vzájomného sa zoznamovania a predstavovania oboch miest. Primátor Krásna nad Kysucou Ing. Jozef Grapa a starosta Metylovíc Ing. Lukáš Halata navzájom informovali o zrealizovaných aktivitách svojich samospráv v predchádzajúcom období a vzájomne si prestavili ďalšie nové projektové zámery. Výsledkom stretnutia bola dohoda, že do konca októbra podáme spoločný projekt v rámci výzvy z operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Mesto Krásno nad Kysucou plánuje v rámci projektu obnoviť bunkre z 2. svetovej vojny a vybudovať novú vyhliadkovú vežu. Obec Metylovice naopak plánuje investovať do novej cyklotrasy s prepojením na Slovensko.

Veríme, že pripravovaný projekt bude úspešný a jeho realizácia prispeje k zlepšeniu prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne a zvýšeniu turizmu.

 

logo

Galéria k článku