Ukončenie projektu: Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno - oddychových objektov

Projekt: „Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno - oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka“.

Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013

Doba realizácie: 06/2013 – 10/2014

Miesto realizácie: Mesto Krásno nad Kysucou a Gmina Milówka

Dňa 31.10.2014 sme ukončili realizáciu projektu cezhraničnej spolupráce. Spoločným záujmom nášho mesta a obce Milówka bolo vybudovať oddychovo – rekreačné objekty, ktoré budú slúžiť obyvateľom na aktívne trávenie voľného času a zároveň prilákajú turistov do hraničného regiónu Kysuce–Žiwiec.

V Krásne nad Kysucou bola vybudovaná lezecká stena, moderná bowlingová dráha s posedením, fitnescentrum a šatne s hygienickými zariadeniami v priestore pod futbalovou tribúnou. V obci Milówka, 37 km od Krásna, sú vybudované športoviská na beh, vrh guľou i loptové hry. Mladí ľudia určite privítajú nový skatepark. Areál v Milówke bol slávnostne otvorený dňa 26. Októbra 2014 za účasti predstaviteľov mesta Krásno nad Kyscou a hraničného regiónu. Veríme, že nové športoviská pri brehoch riek Kysuca a Sóla prinesú veľa možností na odpočinok a relax a zvýšia atraktívnosť našich miest a celého hraničného regiónu.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

Tradicie nepoznaju hranice - loga