Zmt, s. r. o.

č. 1367, Krásno nad Kysucou 023 02

IČO: 36689611

Predmet činnosti

 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
 • poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 • výskum a vývoj, inštalácia programových produktov
 • poradenstvo, školenie a servisná činnosť v oblasti tvorby a aplikácie programového vybavenia
 • organizovanie kurzov, školení, prednášok, seminárov
 • reklamná činnosť
 • sprostredkovateľská činnosť
 • vydavateľská činnosť
 • inzertná a propagačná činnosť
 • ekonomické, podnikateľské a organizačné poradenstvo
 • sprostredkovanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav
 • marketing a manažment
 • prezentácia firiem, výrobkov, tovaru a služieb
 • kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
 • spracovanie dát a údajov
 • služby súvisiace s databázami
 • služby súvisiace so správou sietí
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • predaj a prenájom strojov, prístrojov a zariadení
 • predaj a prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • zdravotná starostlivosť v ambulancii všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore detské lekárstvo a v špecializačnom odbore pediatria