Poľnohospodárska výroba, s.r.o.

Krásno nad Kysucou 023 02

IČO: 36395978

Predmet činnosti

  • prenájom budov a pozemkov
  • sprostredkovateľská činnosť;
  • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  • výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
  • vedenie účtovníctva
  • poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja