Masnica, s. r. o.

č. 893, Krásno nad Kysucou 023 02

IČO: 36609731

Predmet činnosti

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore otorinolaryngológia a foniatria
 • opatrovateľská služba mimo právny rámec poskytovania sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva
 • nákup a predaj zdravotníckych pomôcok /audioprotetika/ mimo veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok
 • nákup a predaj výživových doplnkov
 • maloobchod v rozsahu voľných živností
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
 • podnikateľské poradenstvo
 • kopírovacie služby
 • reklamné činnosti
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
 • vedenie účtovníctva
 • ekonomické a účtovné poradenstvo
 • baliace činnosti
 • kancelárske a sekretárske služby
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
 • zásielkový predaj v rozsahu voľných živností
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu