Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca

Lesnícka 11/18, Krásno nad Kysucou

IČO: 36038351

Predmet činnosti

  • v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku