Lantastik SK, spol. s r. o.

č. 239, Krásno nad Kysucou 023 02

IČO: 31582486

Predmet činnosti

  • obchodná a sprostredkovateľská činnosť v plnom rozsahu okrem koncesovaných činností, okrem predaja drahých kovov a tovarov, na ktoré je potrebné vydať zvláštne povolenie
  • reklamná a propagačná činnosť
  • faktoring a forfaiting
  • leasing strojov a zariadení
  • prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení
  • vydavateľská činnosť
  • prieskum trhu a verejnej mienky
  • zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla