Jazmik - PED, s.r.o.

Ul. 1. mája 1367, Krásno nad Kysucou 023 02

IČO: 36716031

Predmet činnosti

  • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  • činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia k počítačom
  • poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítača
  • služby súvisiace s databázami
  • prenájom hnuteľných vecí, nehnuteľností a poskytovanie služieb spojených s prenájmom
  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast, v zdravotníckom povolaní lekár, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore pediatria