Hco, s.r.o.

č. 1682, Krásno nad Kysucou 023 02

IČO: 36413151

Predmet činnosti

 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
 • mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
 • prípravné práce pre stavbu
 • demolácia a zemné práce
 • prieskumné a podzemné práce
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
 • sprostredkovanie v oblasti dopravy - služby dopravných agentúr
 • podnikateľské poradenstvo
 • reklamné činnosti
 • čistenie budov
 • upratovacie práce
 • fotografické služby
 • kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
 • faktoring a forfaiting
 • správa trhových miest
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov a koktailov, vína, priva a destilátov
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
 • vedenie účtovníctva
 • činnosť účtovných poradcov
 • činnosti ekonomických a organizačných poradcov
 • pilčícke práce
 • približovanie dreva
 • porez dreva
 • prenájom automobilov, pozemných dopravných prostriedkov, strojov a zariadení
 • zemné a výkopové práce
 • služby v rámci lesníctva a ťažby dreva