Gajdičiar, s.r.o.

1. mája 1367, Krásno nad Kysucou 023 02

IČO: 36437875

Predmet činnosti

 • organizovanie kurzov, školení, prednášok, seminárov
 • reklamná činnosť
 • prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku a poskytovanie služieb spojených s prenájom
 • poskytovanie prechodného ubytovania po triedu III
 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 • sprostredkovateľská činnosť
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • vydavateľská činnosť
 • inzertná a propagačná činnosť
 • ekonomické, podnikateľské a organizačné poradenstvo
 • prieskum trhu a verejnej mienky
 • marketing a manažment
 • faktoring a forfaiting
 • sprostredkovanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a výstav
 • prezentácia firiem, výrobkov, tovaru a služieb
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení
 • kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
 • spracovanie dát a údajov
 • služby súvisiace s databázami
 • výroba a distribúcia videozáznamov a DVD záznamov so súhlasom autora
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu