Ak two, spol. s r.o.

1. mája 1367, Krásno nad Kysucou 023 02

IČO: 36688347

Predmet činnosti

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
 • vedenie účtovníctva
 • činnosť ekonomických a organizačných poradcov
 • činnosť účtovných poradcov
 • prieskum trhu
 • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
 • finančný leasing
 • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností