Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Krásňania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril na začiatku roku 2018, ktorý dúfam bude pre nás všetkých ešte lepší, ako ten rok predchádzajúci. Včera sme sa na námestí, prípadne doma v kruhu rodiny, rozlúčili so starým rokom v ktorom sme v Krásne urobili kus dobrej práce a pohli sme sa opäť dopredu. Veď v minulom roku sa nám podarilo zrekonštruovať viac ako 40 ročnú materskú školu a tak vytvoriť našim detičkám príjemné prostredie v ktorom trávia čas kým rodičia pracujú. Nový šat sme dali  i starej budove mestského úradu a razom sa z nej stala tá najkrajšia budova. Pre športovcov sme vybudovali futbalové ihrisko s umelou plochou a umelým osvetlením a tiež veľkým dielom je i otvorenie zimného štadióna v našom meste.

Začali sme stavať 3 nové bytovky pre ľudí, ktorí chcú bývať v našom meste. Opravili sme viacero ciest a začala sa i výstavba chodníkov. Otvorili sme zberný dvor a počas roka sme zorganizovali veľký počet kultúrnych a športových podujatí, kde sa ľudia navzájom stretávali a v spoločnosti známych strávili svoj čas. Ale život nie sú len preteky s časom, ani súťaž medzi výhrami a prehrami, život je o hodnotách chcieť pomáhať a schopnosti počúvať tých druhých. Je o tom aby sme ho žili pre iných a pri pohľade do minulosti sme mali radosť z vykonanej práce. Preto Vám aj ja chcem poďakovať za pomoc a spoluprácu, pozitívnu energiu, ktorú ste nám počas roka dávali, lebo bez mnohých z Vás by sme spomínané aktivity len ťažko dokázali.

Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomáhali organizovať športové, kultúrne podujatia tým, ktorí dodržiavali čistotu a poriadok okolo domov a bytov i tým, ktorí prispeli dobrou radou alebo odovzdaním skúseností nám ostatným. Chcem poďakovať i tým, ktorí ste obetovali svoj čas na pomoc druhým aj napriek tomu že v tomto uponáhľanom svete stále niečo dobiehame a sústavne nestíhame to čo by sme chceli urobiť. Ďakujme všetkým vám ktorí neboli ľahostajní k slabším a odkázanejším spoluobčanom i tým, ktorým nebolo ľahostajné utrpenie blízkych a pomáhali ste im prekonať zložité obdobie života.

Chcem poďakovať i všetkým Vám, ktorým nie je ľahostajní rozvoj mesta a snažili ste sa konštruktívne pozerať na vzniknuté problémy a nie len bezhlavo kritizovať všetko a každého. Takto správať sa dokážu len silní ľudia a ja verím, že v našom mesta je nás väčšina. Aj z predošlých riadkov je vidno že sa môžeme radovať z práce, ktorú sme minulý rok urobili pre našich spoluobčanov a dúfam, že i predsavzatia, ktoré si dávame do nového roku sa nám podaria naplniť tak, ako tie minuloročné.

Na prahu začínajúceho roku 2018 Vám želám najmä pevné zdravie, rodinnú pohodu, dobré medziľudské vzťahy v súkromnom i pracovnom prostredí, veľa pozitívnej energie a dobrých ľudí okolo seba.

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

Galéria k článku