• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Výročná členská schôdza DHZ 2017

Výročná členská schôdza DHZ 2017

V nedeľu 11. februára 2018 sa v reštaurácii Kolkáreň konala výročná členská schôdza DHZ Krásno nad Kysucou, ktorú otvorila tajomníčka Janka Červínková. Prítomných členov a hostí oboznámila s programom výročnej členskej schôdze a následne...