• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Krásne veľkonočné sviatky

Krásne veľkonočné sviatky

Prajeme všetkým, aby Vám hrejivé slnečné lúče priniesli nielen v tieto sviatočné dni, ale počas celého roka veľa optimizmu a pevné zdravie.Nech sú aj Vaše všedné dni popretkávané úsmevom a spokojnosťou.Pokojné a požehnané veľkonočné sviatky...