Školský úrad

Adresa:

Mestský úrad – ŠÚ
ul. 1.mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

Odborní zamestnanci

obvod Zborov – Oščadnica
Mgr. Anna Jarabicová anna.jarabicova@gmail.com tel.0903217 150, 041/4382159

obvod Stará Bystrica
Mgr. Viera Jančaríková viejan@centrum.sk tel.

obvod Krásno nad Kysucou
Mgr. Danka Murčová  danka.murcova@mestokrasno.sk   tel. 0949 191 101

Školy patriace do pôsobnosti školského úradu:

obvod Zborov – Oščadnica

Základná škola Ústredie 760 Oščadnica , 023 01
kontakty: zsoscadnica_u@mail.t-com.sk tel: 041/4382130, 041/4382970

Základná škola s Materskou školou Oščadnica 1374, 023 01
kontakty: zsoscadnica_nk@mail.t-com.sk tel: 041/4382159

Základná škola s Materskou školou Zborov nad Bystricou 604, 023 03
kontakty: zszborov@post.sk tel: 041/4391390

Základná škola Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec
kontakty: zssvrcinovec@azet.sk tel:041/4371521

obvod Stará Bystrica

Základná škola s Materskou školou Nová Bystrica 686,023 05
kontakty: zsmsnb@stonline.sk tel: 041/4397212, 041/4397214

Základná škola s Materskou školou Vychylovka 687, 023 05
kontakty: zsvychylovka@inMail.sk tel: 041/4397213, 041/4397112

Základná škola s Materskou školou Stará Bystrica 680 , 023 04
kontakty: zs.starabystrica@mail.t-com.sk tel: 041/4327996, 041/4395115

Základná škola s Materskou školou Radôstka 168, 023 04
kontakty: skola@zsradostka.edu.sk tel: 041/4395164, 0918 714145

Základná škola s Materskou školou Klubina 157, 023 04
kontakty: zsklubina@post.sk tel: 041/4395107

obvod Krásno nad Kysucou

Základná škola Mládežnícka 1343 Krásno nad Kysucou, 023 02
kontakty: zskraskys@zsknk.sk tel: 041/4385 239

Základná škola s materskou školou, Dunajov 235, 023 02
kontakty: zsmsdunajov@centrum.sk  tel:  041/4385155 - ZŠ

Spoločný školský úrad Krásno nad Kysucou

Počty žiakov v základných školách k 15.9.2017
Spoločný školský úrad Krásno nad Kysucou eviduje počty žiakov k 15.9. 2017 v základných školách nasledovne:

Názov Počet žiakov
Základná škola Ústredie 760 Oščadnica 348
Základná škola s Materskou školou Oščadnica 1374 180
Základná škola s Materskou školou Zborov nad Bystricou 604 249
Základná škola Svrčinovec 290
Spolu - obvod Zborov – Oščadnica 1067
Základná škola s Materskou školou Nová Bystrica 686 193
Základná škola s Materskou školou Vychylovka 687 50
Základná škola s Materskou školou Stará Bystrica 680 302
Základná škola s Materskou školou Radôstka 168 15
Základná škola s Materskou školou Klubina 157 18
Spolu – obvod Stará Bystrica 578
Základná škola Mládežnícka 1343 Krásno nad Kysucou 580
Základná škola s Materskou školou Dunajov 47
Spolu – obvod Krásno nad Kysucou 627
Spolu za Školský úrad 2272

Prílohy na stiahnutie