Mestský úrad

Mestský úrad Krásno nad Kysucou

Kontakt:

Mestský úrad Krásno nad Kysucou
Ulica 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
Slovenská republika

Tel.: +421 41 4385 200
Fax.: +421 41 4385 240
Email: info@mestokrasno.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok: 07.00 - 15.00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07.00 - 17.00 hod.
Štvrtok: 07.00 - 15.00 hod.
Piatok: 07.00 - 13.00 hod.
Prestávka: 11.30 - 12.00 hod.

Prízemie
Č.dv.Funkcia/PracoviskoPracovníkKontakt
1. Matrika Mária Truchlíková
Jana Ďuranová
041/43089 26
maria.truchlikova@mestokrasno.sk
jana.duranova@mestokrasno.sk
matrika@mestokrasno.sk
Evidencia obyvateľstva Jana Ďuranová 041/43089 26
jana.duranova@mestokrasno.sk
2. Sociálnych vecí / Bytové Ing. Oľga Šumská Lastovicová 041/43089 23
olga.sumska@mestokrasno.sk
3. Pokladňa / Sklad Elena Drahňáková 041/43089 17
elena.drahnakova@mestokrasno.sk
4. Kultúra Mgr. Janka Krúpová
041/43089 13
janka.krupova@mestokrasno.sk
5. Stavebné Ing. Viera Tvrdá
Mgr. Jaroslava Kuricová
041/43089 28
viera.tvrda@mestokrasno.sk
jaroslava.kuricova@mestokrasno.sk
stavebne@mestokrasno.sk
Životné prostredie / Odpadové hospodárstvo Mgr. Jaroslava Kuricová 041/43089 28
jaroslava.kuricova@mestokrasno.sk
6. Kontrolór Ing. Zuzana Buchtová 041/43089 12
zuzana.buchtova@mestokrasno.sk
kontrolor@mestokrasno.sk
7. Dane a poplatky Iveta Floreková 041/43089 25
iveta.florekova@mestokrasno.sk
Životné prostredie Ing. Petra Koňušiaková 041/43089 22
petra.konusiakova@mestokrasno.sk
1.poschodie
Č.dv.Funkcia/PracoviskoPracovníkKontakt
8. Finančné / Personálne Ing. Jana Tvrdá
Mariana Pionteková
041/43089 27
jana.tvrda@mestokrasno.sk
mariana.piontekova@mestokrasno.sk
financne@mestokrasno.sk
9. Projektový manažér Ing. Eva Tvrdá 041/43089 11
eva.tvrda@mestokrasno.sk
10. Informatik Jaroslav Pitoňák 041/43089 29
jaroslav.pitonak@mestokrasno.sk
11. Sekretariát Alena Gavlasová 041/43852 00
alena.gavlasova@mestokrasno.sk
podatelna@mestokrasno.sk
info@mestokrasno.sk
12. Primátor Ing. Jozef Grapa 041/43852 00
jozef.grapa@mestokrasno.sk
13. Zástupca primátora Jaroslav Pagáč 041/43852 00
jaroslav.pagac@mestokrasno.sk
2.poschodie
Č.dv.Funkcia/PracoviskoPracovníkKontakt
14. Zasadacie miestnosť / Sobášna sieň - 041/43852 00
info@mestokrasno.sk
15. Školský úrad Mgr. Danka Murčová
danka.murcova@mestokrasno.sk
16. Mestský právnik JUDr. Štefan Marťák
stefan.martak@mestokrasno.sk