Komisie mestského zastupiteľstva

Kultúrna komisia a školstvo

Predseda: Jaroslav Pagáč

Členovia: Janka Šusteková, Marián Šustek, Mgr. Martin Ondruška, Mgr. Jozef Mozoľ, Mgr. Gabriela Bírová, Mgr. Dagmar Labáková.

Komisia sociálno-bytová

Predseda: Vojtech Buchta

Členovia: MUDr. Peter Zapletal, Marta Buková, Mgr. Margita Ďurišová, Estera Chilá.

Komisia finančná

Predseda: Ing. Vladimír Kormanec

Členovia: PhDr. Marta Jozefíková, Ing. Janka Tvrdá, Stanislav Sýkora.

Komisia športová

Predseda: Ján Zátek

Členovia: Peter Šuráb, Miloš Lastovica, Ján Horniačik, Miroslav Škrobian.

Sobášiaci

Mgr. Milan Jesenský, Jaroslav Pagáč.