Úradné oznamy

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Žilinského samosprávneho kraja

Mesto Krásno nad Kysucou uverejňuje podľa §141 ods. 3 a §146 ods. 3 volebného zákona zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a poslancov Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať dňa 4.11.2017.

Úplná uzávierka tunela Horelica a prípojných komunikácií

Úplná uzávierka tunela Horelica a prípojných komunikáciiNárodná diaľničná spoločnosť a.s., Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Čadca, plánuje úplnú uzávierku tunela Horelica a prípojnej komunikácie č. I/11A v termínoch:29.09.2017 ... Celý článok

Oznámenie o volebných okrskoch a určenie volebných miestností

VOLEBNÉ OKRSKY pre konanie volieb do orgánov samosprávnych krajov  MESTO Krásno nad Kysucou - 04. novembra 2017V zmysle zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v z... Celý článok

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 20.09.2017

P o z v á n k aZvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň20.9.2017 (streda) o 13.00 hod.do kancelárie primátora mesta na I. poschodí Program:1/   Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice2/   Riešenie konkrétn... Celý článok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.10.2017

Oznamujeme, že v termíne od: 12.10.2017 07:30 do: 12.10.2017 17:45 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spolo... Celý článok

Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 972/2017

Oznámenieo začatí stavebného konania podľa § 61 odst.l a 3 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho pojednávania spojené s miestnym zisťovanímNa žiadosť navrhovateľa Mesta ... Celý článok

Územné rozhodnutie 732/2017

Vec: Mesto Krásno nad Kysucou - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Chodník pre peších v Zákysučí“ v k. ú. Krásno nad Kysucou.   ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Mesto Krásno nad Kysucou podalo dňa 03.07.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Chodn... Celý článok

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných 4.novembra 2017 je info@mestokrasno.sk

SMS info Krásno nad Kysucou

Reportáže z mesta

Reportáže z mesta Krásno nad Kysucou

Fotogaléria

  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
Navštívme sa cez Monitor

Počasie

Kontakt

Mestský úrad
Ulica 1.mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

Pondelok:
07.00 - 15.00 hod.
Utorok:
nestránkový deň
Streda:
07.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:
07.00 - 15.00 hod.
Piatok:
07.00 - 13.00 hod.
Prestávka:
11.30 - 12.00 hod.
Tel.:
+421 41 4385 200
Fax.:
+421 41 4385 240
Email:
info@mestokrasno.sk