• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 220/2018

Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 220/2018

Navrhovateľ - Mesto Krásno nad Kysucou podal dňa 20.10.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Krásno nad Kysucou - rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ na pozemkoch v intraviláne a extraviláne v k.ú. Mesta Krásno nad...