Úradné oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1.8.2017

Oznamujeme, že v termíne od: 1.08.2017 07:30 do: 1.08.2017 16:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnost... Celý článok

Oznámenie o začatí územného konania č.j. 732/2017

Oznámenieo začatí územného konania podľa § 36 odst.l zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním Na žiadosť stavebníka Mesto Krásno nad Kysuc... Celý článok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.7.2017

Oznamujeme, že v termíne od: 24.07.2017 08:00 do: 24.07.2017 16:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločno... Celý článok

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Voľbydo orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča IDátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. IIPrávo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych... Celý článok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 18.7.2017

Oznamujeme, že v termíne od: 18.07.2017 08:15 do: 18.07.2017 16:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnos... Celý článok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14.7.2017

Oznamujeme, že v termíne od: 14.07.2017 08:30 do: 14.07.2017 16:00 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločno... Celý článok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 29.6.2017

Oznamujeme, že v termíne od: 29.06.2017 08:30 do: 29.06.2017 15:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnos... Celý článok

Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 554/2017

Vec: Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Súbor energetických stavieb pre TR110/22kV Krásno nad Kysucou“ - Il.stavba: Vonkajšie vzdušné a káblové vedenia 11... Celý článok

SMS info Krásno nad Kysucou

Reportáže z mesta

Reportáže z mesta Krásno nad Kysucou

Fotogaléria

  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
Navštívme sa cez Monitor

Počasie

Kontakt

Mestský úrad
Ulica 1.mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

Pondelok:
07.00 - 15.00 hod.
Utorok:
nestránkový deň
Streda:
07.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:
07.00 - 15.00 hod.
Piatok:
07.00 - 13.00 hod.
Prestávka:
11.30 - 12.00 hod.
Tel.:
+421 41 4385 200
Fax.:
+421 41 4385 240
Email:
info@mestokrasno.sk