• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie - odstráňovanie náletových krovín a drevín

Oznámenie - odstráňovanie náletových krovín a drevín

Oznámenie - odstráňovanie náletových krovín a drevín z ochranného pásma ochrannej hrádze vodného toku Kysuca, rkm 18,810-19,260 v k. ú. Krásno nad KysucouSlovenský vodohopodársky podnik, š. p., resp. Správa povodia stredného Váhu I. bude...