• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Územné rozhodnutie č.sp. 17/2018

Územné rozhodnutie č.sp. 17/2018

Navrhovateľ CTP BETA SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava - Staré mesto, IČO: 36697168 v zastúpení Ing.Tomášom Činčalom bytom 023 57 Podvysoká č.208, podal dňa 25.06.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „CTPark...