Úradné oznamy

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v  Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra ... Celý článok

Separovaný zber - zmena termínu

Z technických príčin sa presúva separovaný zber odpadu na budúci týždeň. Ďakujeme za pochopenie.

Odstávka pitnej vody

Dňa 23.5.2017 v čase od 8:00 do 12:00 hod. bude odstavená dodávka vody v časti ulíc 1.mája, SNP, Hálková, Zdravotné stredisko a Revolučná. Za pochopenie ďakujeme.

Územné rozhodnutie č.j. 376/2017

Vec: HMZ Rádiokomunikácie, spol. s.r.o.Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36373303 v zast. Ing.Rastislavom Tokarčíkom bytom Mierová 1100/68, 064 01 Stará Ľubovňa - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačný stožiar Vyšné Vane“ - objekt te... Celý článok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 31.5.2017

Oznamujeme, že v termíne od: 31.05.2017 08:00 do: 31.05.2017 16:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti... Celý článok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 29.5.2017

Oznamujeme, že v termíne od: 29.05.2017 08:30 do: 29.05.2017 15:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti... Celý článok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 25.5.2017

Oznamujeme, že v termíne od: 25.05.2017 08:30 do: 25.05.2017 15:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti... Celý článok

Stavebné povolenie č.j. 350/2017

Vec: Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina ICO: 36 442 151 v zastúpení Ing.Augustínom Fischerom, Tatranská 302/18, Považská Bystrica, IČO: 108 800 46 - žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „8951 -Krásno nad ... Celý článok

Reportáže z mesta

Reportáže z mesta Krásno nad Kysucou

Atraktívne pre život i turizmus

Krásno nad Kysucou - Atraktívne pre život i turizmus

Fotogaléria

  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
Navštívme sa cez Monitor

Počasie

Kontakt

Mestský úrad
Ulica 1.mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

Pondelok:
07.00 - 15.00 hod.
Utorok:
nestránkový deň
Streda:
07.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:
07.00 - 15.00 hod.
Piatok:
07.00 - 13.00 hod.
Prestávka:
11.30 - 12.00 hod.
Tel.:
+421 41 4385 200
Fax.:
+421 41 4385 240
Email:
info@mestokrasno.sk