• Home
  • Novinky Krasbyt

Novinky Krasbyt

Pozvánka na domovú schôdzu 1163

Pozvánka na domovú schôdzu 1163

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov Oznamujeme Vám. že podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení noviel zvolávanie na deň20. 11. 2017 o 16,00 hod.schôdzu vlastníkov bytov a...