„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“

Dlhodobá príprava kanalizácie stredných Kysúc vstúpila do záverečnej fázy dňa 26. februára 2018 na pôde SEVAK-u, za účasti primátora mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozefa Grapu, predsedu dozornej rady SEVAK-u a generálneho riaditeľa Ing. Miroslava Kundríka, ďalej konzorcia stavebného dozoru a projektantov, kde bola podpísaná zmluva s dodávateľmi prác, ktoré zabezpečia výstavbu kanalizácie.

Zmluva je platná od 1. februára 2018. Do šiestich mesiacov musí dodávateľ zabezpečiť realizačné projekty a všetky prípravné práce tak, aby sa rozbehli v tomto roku vo všetkých katastroch našich obcí. Primátor mesta a zástupcovia SEVAK-u informovali starostov dotknutých obcí na spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 1. februára 2018 na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou. Na tomto výbore okrem informovaní o podpísaní zmluvy a postupe prác sa dohodlo, že stavebný dozor a dodávatelia stavieb vypracujú harmonogram prác a prejednajú ich individuálne v každej obci so starostom.

Snahou bude, aby tento veľký projekt sa zrealizoval s čo najmenšími bariérami a problémami, aby boli občania spokojní a mohli sa napojiť na novovybudovanú kanalizáciu.

Galéria k článku