Upozornenie pre majiteľov psov

Psí miláčikovia sú dobrými spoločníkmi, ale potrebujú aj príkladnú starostlivosť svojich majiteľov a to nie len lásku, jedlo, ale aj odstránenie ich výkalov.

Na nešťastie, viacero majiteľov na túto nemilú povinnosť zabúda a tak znepríjemňujú život nie len tým, ktorí nemajú psov, ale najmä tým, ktorí sa starajú o odstránenie psích exkrementov po svojom psovi. Mesto už spravilo viacero opatrení, namontovali sa koše so sáčkami, vrecká sa roznášali priamo aj do bytov, upozorňovali sa majitelia psov na ich povinnosti a iné preventívne opatrenia.

Žiaľ, tieto upozornenia v našom meste nepomáhajú, preto mesto Krásno nad Kysucou pristupuje k radikálnejšiemu kroku a od pondelka 12. februára 2018 začína Mestská polícia vykonávať kontroly majiteľov psov. Kto nebude rešpektovať a dodržiavať VZN o chove psov bude sankcionovaný. Preto upozorňujeme majiteľov psov, že každý majiteľ, ktorý bude venčiť svojho psa na verejnom priestranstve, je povinný mať pri sebe vrecko a následne zlikvidovať psie exkrementy. Mestská polícia bude kontrolovať aj spôsob likvidácie v čase od 04.00hod do 24.00hod.

Dúfame, že si majitelia psov uvedomia prioritu mesta a tou je, mať čisté prostredie, trávniky, ale aj priestor okolo cyklotrasy, škôl a bytových domov, aby sme sa nemuseli obávať do čoho stúpime.