Rekonštrukcia chodníkov

Výstavba chodníkov v meste začala v tomto roku úspešne napredovať. Mestský podnik dokončil chodníky v Zákysučí a frekventovanejšia cesta pre peších obyvateľov nášho mesta sa stala bezpečnejšou pri presune zo sídliska na stanicu. Prvé dni po odsunutí techniky ukazujú, že chodník je veľmi využívaný a návštevnosť chodcov, ktorí sa presunuli z cesty na chodník je prekvapujúca.

Skvalitnenými podmienkami nie len pre peších, ale aj vodičov prispeje nové osvetlenie, ktoré nahradilo pôvodné káble a stĺpy staré viac ako päťdesiat rokov. Nainštalovaním nového medeného vedenia, elektrických rozvodov k verejnému osvetleniu sa odstránia časté poruchy, ktoré sa na starých vedeniach objavovali.

Obyvatelia Zákysučia nie sú jediní, ktorí sa môžu tešiť z nových chodníkov. V súčasnosti sa začala aj rekonštrukcia na ulici 1. mája smerom ku zdravotnému stredisku. Rekonštrukciu chodníkov privítali i obyvatelia rodinných domov a iniciatívne začali v predstihu upravovať svoje oplotenie. Jedna z najfrekventovanejších ulíc tak dostane nový vzhľad a príchod do centra mesta bude o niečo krajší.

Galéria k článku