Spoplatnené parkovisko

Mestská polícia upozorňuje občanov, že parkoviská pri kultúrnom dome sú spoplatnené. V prípade nazakúpenia parkovacieho lístka hrozí bloková pokuta do výšky 50,- Eur.

Parkovisko Krásno nad Kysucou