Obmedzenie dopravy

Oznamujeme občanom, že z dôvodu realizácie stavebných prác je prejazd za budovou Mestského úradu Krásno nad Kysucou zakázaný. Za vzniknuté obmedzenie sa vopred ospravedlňujeme.

Obmedzenie dopravy