Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 23.2.2018

Oznamujeme, že v termíne od: 23.2.2018 07:00 do: 23.2.2018 18:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality v meste Krásno nad Kysucou uvedené v prílohe tohto oznamu:

Prílohy na stiahnutie