Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 13.11.2018

Oznamujeme, že v termíne od: 13.11.2018 07:00 do: 13.11.2018 18:00 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality v meste Krásno nad Kysucou uvedené v prílohe tohto oznamu.

Prílohy na stiahnutie