Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK

V zmysle Harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 zverejňujeme elektronickú adresu pre doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie v meste Krásno nad Kysucou:
info@mestokrasno.sk