Oznámenie o prerušení dodávky vody

 

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude prerušená dodávka vody dňa 11.1.2023 v rozsahu  Krásno nad Kysucou celá ulica Lazná a Hôrky. Predpokladaný čas prerušenia dodávky vody bude od 8:00 do 13:00, resp. do ukončenia prác.

 

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje svojim odberateľom za pochopenie a ospravedlňuje sa za problémy spojené s poruchou na verejnom vodovode.