Preskúšanie sirén 14.1.2022

Informujeme občanov a širokú verejnosť, že v piatok 14. januára 2022 o 12:00 hod. bude vykonané hlasité preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén civilnej ochrany. Za pochopenie ďakujeme.