Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva. Taktiež môže do okrskovej volebnej komisie delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, ak v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia osobne na Mestský úrad v Krásne nad Kysucou (1. poschodie, kancelária č.11) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 22. septembra 2022 vrátane v čase do 24:00).

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií info@mestokrasno.sk.

Tel.: 041/4385200

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do VÚC 29.10.2022, pre mesto Krásno nad Kysucou

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Volebná miestnosť: Základná škola Michalkov č.s. 613

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Volebná miestnosť: Základná škola Kalinov č.s. 431

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Volebná miestnosť: Mestský úrad - prízemie č.s. 1255, budova MsÚ

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Volebná miestnosť: Základná škola Struhy č.s.1343 - pavilón „B"

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Volebná miestnosť: Základná umelecká škola č.s. 167, prízemie

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6
Volebná miestnosť: Budova-obchod Zákysučie č. 1528

Kontaktné údaje na zapisovateľa mestskej volebnej komisie

  • Marta Buková,
  • Mestský úrad - podateľňa - prízemie, Ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
  • prítomná v kancelárii v dňoch pondelok od 14.00 hod. do 15.00 hod. streda od 15.00 do 17.00 hod..
  • Kontakty: tel: +mobil: +421 908 533 835, +421 41 4385 200, e-mail: info@mestokrasno.sk