Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Mesto Krásno nad Kysucou zastúpené primátorom mesta Ing. Jozefom Grapom týmto v zmysle § 4, ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020:

Celkové množstvo vzniknutých komunálnych odpadov za rok 2020 - 3 577,80 t
Celkové množstvo zrecyklovaných komunálnych odpadov za rok 2020 - 1 682,90 t
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov -  47,04 %


V Krásne nad Kysucou 26. februára 2021


Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

Prílohy na stiahnutie