Preskúšanie sirén 11.6.2021

Informujeme občanov a širokú verejnosť, že v piatok 11. júna 2021 o 12:00 hod. bude vykonané hlasité preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén civilnej ochrany. Za pochopenie ďakujeme.