Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 5.11.2020

Oznamujeme, že v termíne od: 5.11.2020 07:15 do: 5.11.2020 17:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality v meste Krásno nad Kysucou uvedené v prílohe tohto oznamu:

Prílohy na stiahnutie