Oznámenie o športovom podujatí

Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje, že dňa 22.06.2018 (sobota) v čase od 10:00 hod. do 14:30 hod. sa uskutoční športové podujatie:

„45. ročník KYSUCKÝ MARATÓN, 20. ročník Minimaratón,  17. ročník Polmaratón, 4. ročník Maratónska štafeta“

Štart:

  • na pozemnej komunikácii II/487 Čadca – Makov v ckm 60,330 – 60,226, I/11 v ckm 413,814 – 419,468, III/2017 Krásno nad Kysucou - Kysucký Lieskovec v ckm 0,000 – 2,642, II/520 Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica v ckm 0,000 – 6,987, III/2039 Klubina – Stará Bystrica v ckm 0,000 – 3,930 a III/2037 Stará Bystrica – Spojnica v ckm 0,000 – 0,673


Žiadateľ:

  • Klub Kysuckého maratónu, A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca, v zastúpení: Mgr. Milan Pollák


Rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemných komunikácií:

  • Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca, číslo spisu: OU-CA-OCDPK-2019/007579-07 zo dňa 11.06.2019