Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 6.8.2019

Oznamujeme, že v termíne od: 6.8.2019 07:30 do: 6.8.2019 13:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny je pre tieto odberné miesta a lokality v meste Krásno nad Kysucou:

EIC kód odberného miesta Ulica Číslo domu popisné
24ZSS9798589000F Krásno nad Kysucou