Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21.9.2019

Oznamujeme, že v termíne od: 21.9.2019 09:30 do: 21.9.2019 19:45 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality v meste Krásno nad Kysucou uvedené v prílohe tohto oznamu:

Prílohy na stiahnutie