Oznámenie nastúpenia náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou

Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Meste Krásno nad Kysucou Milanovi Buchtovi zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva dňa 26.2.2019, keď bola písomnosť „Vzdanie sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva“ doručená na Mestský úrad v Krásne nad Kysucou.

Milan Buchta v súlade s § 25 ods. 2, písm.  c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa písomne vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov primátor mesta Ing. Jozef Grapa dňom 26.2.2019 oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva s počtom hlasov 531

Miroslav Škrobian , SMER-SD

Novozvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou zloží zákonom predpísaný sľub na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní v zmysle § 25 ods. 1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Po zložení sľubu sa poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav Škrobian ujme výkonu svojej funkcie.

V Krásne nad Kysucou, dňa 26.2.2019

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta

Prílohy na stiahnutie