Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a športu a sociálnej komisie

Pozývame Vás na pracovné stretnutie komisie kultúry a športu a sociálnej komisie za účelom prerokovania uznesenia č. 82/2018 a uznesenia č. 83/2018, ktoré sa uskutoční dňa 18.12.2018 (utorok) o 14.30 hod. v zasadačke mestského úradu na 11. poschodí.

Jaroslav Pagáč
predseda komisie kultúry a športu

Prílohy na stiahnutie