Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 27.7.2018

Oznamujeme, že v termíne od: 27.7.2018 08:00 do: 27.8.2018 19:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny je pre tieto odberné miesta a lokality v meste Krásno nad Kysucou:

EIC kód odberného miesta Časť obce Ulica Číslo domu popisné
24ZSS4522115000W Krásno nad Kysucou Krásno nad Kysucou 0