Krásno n/K - Atraktívne pre život i turizmus

Krásno n/K - Atraktívne pre život i turizmus

Dotazník

Súhrn odpovedí z prijatých elektronických dotazníkov v rámci projektu:
dotaznik-workshop-vysledky.pdf (1.31 MB)

Workshop 21. - 23. apríl 2017

Cieľom je zoznámiť sa s okolím, problémami, výsledkami dotazníkového šetrenia, návšteva celého riešeného územia, otvorená diskusia i pre aktívnu verejnosť, brainstorming návrhov, vzájomná konfrontácia nápadov a výber problémov k riešeniu.

Záverečným výsledkom workshopu bude koncept, celkový plán zásahov s drobnými urbanistickými, architektonickými, dizajnérskymi, krajinnými a inými zásahmi koordinovaný so zástupcami mesta. Návrhy musia byť udržateľné (environmetálne, sociálne a ekonomicky) a realizovateľné.

 • Miesto: Mestský úrad Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
 • Usporiadateľ: Mesto Krásno nad Kysucou a OOCR Malá Fatra
 • Koordinátor: Ing. arch. Milan Šuška, PhD. +420608773448, milan.suska@gmail.com

Večerný program Workshopu, ktorý sa uskutočnil v piatok 21.4.2017 od 19:00 v Dome kultúry:
program-workshop-21-4-2017.pdf (3.28MB)

Článok a fotografie z Workshopu: http://www.mestokrasno.sk/novinky-z-mesta/2017/workshop-krasno-nad-kysucou-atraktivne-pre-zivot-i-turizmus.html

Pozvaní účastníci

 • Ing. Marián Kandrik (Kysucké Nové Mesto) marketing, turistický ruch (K.N.M.)
 • Mga. Pavla Voborník Kačírková (Přerov, CZ) sochár (Obora) / www.kacirkova.cz
 • Ing. et. Ing. arch. Lucie Kostková (Brno, CZ) krajinný architekt (Brno)
 • Ing. arch. Ivan Gogolák (Čadca) urbanista, architekt (Praha)
 • Ing. Daniela Slezáková (Považská Bystrica) krajinný architekt (Bratislava)
 • Ing. Silvia Kováčiková (Žilina) kartograf, ekológ (Liberec)
 • Ing. Hana Bělařová (Přerov, CZ) krajinný architekt (Olomouc)
 • Ing. arch. František Dlabač (Čadca) architekt (Lausanne, CH) www.frantisekdlabac.com
 • Ing. arch. Martin Fabián (Banská Bystrica) architekt (Banská Bystrica)
 • Ing. arch. Marián Lucký (Námestovo) architekt (Bratislava) / www.2021.sk
 • Ing. arch. Miroslav Slezák (Raková) architekt (Bratislava)
 • Ing. arch. Richard Ott (Lašsko, CZ) architekt (Lašsko, CZ)
 • Ing. arch. Szymon Rozwałka (Štetín, PL) architekt (Brno) / www.ro-ar.eu
 • Ing. arch. Samuel Netočný (Poprad, Vysoká n.K.) architetk (Viedeň) www.samuelnetocny.com
 • Ing. arch. Vojtěch Jemelka (CZ) architekt (Praha)
 • Ing. arch. Jana Šerá (Francova Lhota, CZ) architekt (Brno) / www.vesmes.cz
 • Ing. Stanislav Mikovčák (Čadca) projektant (Čadca)
 • Mga. Andrej Poliak (Dúbravica, SK) umelec (Dúbravica) / Periférne centrá
 • Mga. Jan Ambrůz (Šarovy, CZ) sochár, profesor FAVU Brno (Brno)
 • Ateliér KWK (Katovice, PL) architekt (Katovice, PL)
 • SOŠ drevárska a stavebná v Krásne n/K

Facebook

Informácie o projekte Krásno n/K - Atraktívne pre život i turizmus nájdete aj na sociálnej sieti Facebook:

Krásno n/K - Atraktívne pre život i turizmus na Facebooku

Prílohy na stiahnutie