Kalendár vývozu separovaného zberu

Textovú verziu kalendára vývozu separovaného zberu nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

Rozpis vývozov separovaného zberu

Prílohy na stiahnutie