Podporte DHZ v Krásne nad Kysucou 2% dane z príjmu

Podporte dobrovoľný hasičský zbor v Krásne nad Kysucou svojimi 2 percentami dane z príjmu. Darované prostriedky budú využité na nácvik a materiál slúžiaci mladým hasičom, ktorý tvoria základ ďalšieho rozvoja a fungovania nášho zboru a taktiež na zlepšenie materiálno technického zabezpečenia zásahovej jednotky.

Dobrovoľný hasičský zbor je najstaršou záujmovou organizáciou v našom meste. Od jeho vzniku v roku 1924 členovia zboru neustále vyvíjajú činnosť, ktorá nášmu mestu prináša úžitok. Zbor sa zúčastňuje na mnohých podujatiach a športových súťažiach, kde robia veľmi dobré meno nášmu mestu. V Krásne nad Kysucou má hasičský zbor bohaté tradície pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Členovia sa aktívne zapájajú do preventívnej činnosti a pomoci pri kultúrnych či športových podujatiach v meste.

Podporte preto DHZ Krásno nad Kysucou venovaním 2% dane, všetky potrebné údaje a tlačivá nájdete tu:

Meno: Dobrovoľný hasičský zbor Krásno nad Kysucou
IČO: 001774743012
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou
Číslo účtu: SK6509000000005061179764

Tlačivá:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (165 kB)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (97 kB)

Návod ako poukázať 2% nájdete na stránke: http://rozhodni.sk

Aktuálne dianie v DHZ Krásno nad Kysucou môžete sledovať aj na ich stránke na Facebooku: Dhz Krásno nad Kysucou official

S pozdravom a vďakou členovia DHZ Krásno nad Kysucou

2% pre DHZ Krásno nad Kysucou