Pozvánka na Krásňanskú desiatku 2022

Uvedené z kroniky "Krásňanskej desiatky": Autorom zámeru usporiadať v Krásne beh na 10km pod názvom "Krásňanská desiatka" bol Ing. Zdeno Sedlák. A tak to celé začalo. Konkrétne 18.11.1984 sa uskutočnil 1.ročník tohto cestného behu.

Dva roky nechcenej pauzy nás trošku zmiatli v počítaní ročníkov, ale od behu a pokračovaní v organizácií tejto súťaže nás už hádam neodradí nič. Preto dva ročníky, ktoré sa nekonali počítať nebudeme a pokračujeme od posledného realizovaného ročníka. S radosťou oznamuje, že mesto Krásno nad Kysucou pozýva všetkých bežcov na cestný beh 37. ročníka Krásňanskej desiatky, ktorá sa uskutoční dňa 6. novembra 2022 o 10:00 hod. na štadióne TJ Tatran v Krásne nad Kysucou. Prezentácia od 08:00 hod. do 09:45 hod. na mieste konania.


Štartuje sa v kategóriách:

Muži:
A - do 39 rokov
B - veteráni od 40-49 rokov
C - veteráni nad 50 rokov

Ženy:
D - do 34 rokov
E - od 35 rokov

Žiaci:
Mladší - 1. až 5. ročník - 800m
Starší - 6. až 9. ročník - 3 000m

Štartovné pre kategórie mužov a žien je 8,-€. Žiacke kategórie sú bez poplatku a len pre neregistrovaných bežcov.

Online registrácia: https://casomierapt.com/event/krasnanska-desiatka/

SPÔSOBY PLATENIA ŠTARTOVNÉHO
1. Bankovým prevodom. Akceptované budú platby uhradené do 4.11.2022. Zaplatené štartovné sa späť nevracia.
Bankový účet: VÚB, a.s.,
IBAN: SK 23 0200 0000 0000 1092 5322
Variabilný symbol: 10112019
Informácia pre príjemcu: napísať meno, priezvisko

2. Platba v hotovosti pri "oneskorenej" registrácii (platí len pre osobné registrácie na mieste prezentácie pretekárov)

Pre víťazov budú pripravené finančné odmeny a tiež prémia za prekonanie časového rekordu 10 km trate. Každý pretekár dostane hodnotný suvenír.

Bližšie informácie: Jaroslav Pagáč, tel. č. +421917529045, e-mail: jaroslav.pagac@mestokrasno.sk

Krásňanská desiatka